Stichting Vrienden van Content Wonen

Organisatie

Stichting Vrienden van Content Wonen is op 22 mei 2013 opgericht bij notariskantoor Voskuijlen en Koekkoek te Bladel.

Het secretariaat is gevestigd:

 

Steenstraat 151, 5521 KS Eersel

 

Het bestuur wordt gevormd door de volgende personen:

Voorzitter:

Wil van den Boomen

Secretaris: 

Liesbeth van Eijk

Penningmeester:

Martien Lemmens

De bestuurders ontvangen geen vergoeding voor het uitoefenen van bovengenoemde bestuursfuncties.

Doelstelling

Doelstelling van Stichting Vrienden van Content Wonen is het verbeteren van leef- en woonomstandigheden van bewoners van het project Content Wonen te Eersel, een woonvorm voor mensen met een verstandelijke beperking.

De stichting tracht haar doel te bereiken door:

  • Het werven van fondsen via donateurs en collecten.
  • Het organiseren van/deelnemen aan activiteiten zoals markten en evenementen
  • Alle andere wettelijke middelen die een bijdrage kunnen leveren aan de doelstelling van de stichting

Aanmelden als vriend

Particulieren

U kunt ons financieel ondersteunen door € 25,00 per jaar te doneren (een hoger bedrag mag ook). U bent dan lid van “Stichting Vrienden van Content Wonen” te Eersel. Dit kan door bijgaand formulier (ook te vinden op onze website) in te vullen en op te sturen naar de secretaris. U kunt het formulier ook digitaal sturen naar db@contentwonen.nl . Uw bijdrage kunt u storten op rekeningnummer NL57 RABO 0118 8277 15 t.n.v. Stichting Vrienden van Content Wonen te Eersel. Uiteraard is elke gift welkom.

Als lid van “Stichting Vrienden van Content Wonen” houden wij u op de hoogte van activiteiten en ervaringen van onze bewoners. Op onze website: www.contentwonen.nl kunt u nu al zien, hoe de toekomstige bewoners, door gezamenlijke activiteiten op het begeleid zelfstandig wonen, worden voorbereid. Mogen wij rekenen op uw bijdrage? U doet er de bewoners een groot plezier mee.

Particulieren kunnen hier de brief hen het formulier downloaden

Bedrijven

Hoe kan uw bedrijf lid worden van Stichting Vrienden van Content Wonen?

  • Alle bedrijven die Stichting Vrienden van Content Wonen steunen vanaf een bedrag van € 100,- per jaar worden vermeld bij de openingsactiviteiten in het voorjaar van 2014 en op een banner in de gemeenschappelijke ruimte.
  • Uw bedrijfsnaam wordt gedurende één jaar vermeld op onze website: www.contentwonen.nl

Uiteraard zijn we blij met elke gift in de vorm van geld of goederen. U kunt bijgaand formulier (ook te vinden op onze website) invullen en opsturen naar de secretaris. U kunt het formulier ook digitaal sturen naar db@contentwonen.nl . Uw bijdrage kunt u storten op rekeningnummer NL57 RABO 0118 8277 15 t.n.v. Stichting Vrienden van Content Wonen te Eersel. Als lid van “Stichting Vrienden van Content Wonen” houden wij u op de hoogte van activiteiten en ervaringen van onze bewoners. Op onze website kunt u nu al zien, hoe de toekomstige bewoners, door gezamenlijke activiteiten, op het begeleid zelfstandig wonen worden voorbereid. Mogen wij rekenen op uw bijdrage? U doet er de bewoners een groot plezier mee.

Bedrijven kunnen hier de brief en het formulier downloaden

AVG

Stichting Vrienden van Content Wonen houdt zich aan de regels AVG. Wij verwijzen u voor nadere informatie naar de op de website te vinden Privacy Policy. Indien u ons complex betreedt, dient u zich te houden aan de wettelijke regels rondom privacy gevoelige informatie.

 

Stichting Vrienden van Content Wonen bedankt u voor uw steun!

 

Stichting Content Wonen

KvK: 17248739

Bankrelatie:

Rabobank De Kempen

NL61 RABO 0115 2520 29

 

Stichting Vrienden van Content Wonen

KvK: 57974594

Bankrelatie:

Rabobank De Kempen

NL57 RABO 0118 8277 15