Impressie van het ontwerp

Wie zijn wij

Ouders van kinderen met een verstandelijke beperking hebben hun krachten gebundeld in Stichting Content Wonen.

 

Doelstelling

Stichting Content Wonen in Eersel is een initiatief van een aantal ouders met als doel het realiseren en in stand houden van een kleinschalige woonvoorziening voor jongvolwassenen met een licht tot matig verstandelijke beperking. Voor deze jongeren is het zelfstandig wonen zonder hulp van derden onmogelijk. Met begeleiding en ondersteuning, georganiseerd vanuit het ouderinitiatief, zijn zij daartoe wel in staat. Na een voorbereiding van vijf jaar zijn in het voorjaar van 2013 de huurcontracten met Woningstichting de Zaligheden getekend. In april 2013 is gestart met de bouw van 11 appartementen en een gezamenlijke woonkamer met keuken aan de Padakker/Spieker in het plan Kerkebogten te Eersel. De oplevering van het complex vond plaats in december 2013. De 11 bewoners huren hun eigen appartement, de professionele begeleiding en zorg wordt geleverd door Lunet zorg en vanzelfsprekend ook door de ouders. De woonlasten worden door de bewoners zelf betaald vanuit hun (minimum) inkomen. Voor de professionele begeleiding en zorg hebben de bewoners een persoonsgebonden budget. Het ouderinitiatief heeft er bewust voor gekozen een gemeenschappelijke ruimte te creëren om daar, door het organiseren van gezamenlijke activiteiten, een prettig sociaal contact tussen de bewoners te bevorderen. De inrichting van deze ruimte komt volledig voor rekening van het ouderinitiatief.

Stichting Content Wonen

Wonen in Eersel voor jongvolwassenen met een verstandelijke beperking

Samenwerking

Organisaties en personen die Stichting Content Wonen ondersteunen

Stichting Content Wonen

KvK: 17248739

Bankrelatie:

Rabobank De Kempen

NL61 RABO 0115 2520 29

 

Stichting Vrienden van Content Wonen

KvK: 57974594

Bankrelatie:

Rabobank De Kempen

NL57 RABO 0118 8277 15