Privacyverklaring Stichting Vrienden van Content Wonen

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Stichting Vrienden van Content Wonen kan persoonsgegevens van u verwerken omdat u:

  • donateur bent en/of
  • gebruik maakt van de diensten van Stichting Vrienden van Content Wonen, en/of 
  • deze zelf bij het invullen van een contactformulier of inschrijfformulier op de website aan Stichting Vrienden van Content Wonen heeft verstrekt.


Stichting Vrienden van Content Wonen kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IBAN nummer


Waarom Stichting Vrienden van Content Wonen gegevens nodig heeft
Stichting Vrienden van Content Wonen verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen en voor het verzenden van de nieuwsbrief en het controleren van de betaalde donatie.


Hoelang Stichting Vrienden van Content Wonen gegevens bewaart
Stichting Vrienden van Content Wonen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren. De gegevens zullen worden verwijderd indien U de overeenkomst beëindigd door het opzeggen van het lidmaatschap.


Delen met anderen
Stichting Vrienden van Content Wonen verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden.


Google Analytics
Stichting Vrienden van Content Wonen maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Stichting Vrienden van Content Wonen bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Stichting Vrienden van Content Wonen te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Stichting Vrienden van Content Wonen heeft hier geen invloed op.
Stichting Vrienden van Content Wonen heeft Google geen toestemming gegeven om via Stichting Vrienden van Content Wonen verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar db@contentwonen.nl. Stichting Vrienden van Content Wonen zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.


Beveiligen
Stichting Vrienden van Content Wonen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Stichting Vrienden van Content Wonen maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Stichting Vrienden van Content Wonen verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Stichting Vrienden van Content Wonen op via db@contentwonen.nl.
Stichting Vrienden van Content Wonen is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel in Eindhoven onder nummer 57974594 en is als volgt te bereiken:
E-mailadres: db@contentwonen.nl.